Obsah októbrového čísla:

 

Igor Kapišinský: Hamlet a fyzika

 

Rozhovor s Oľgou Gyárfášovou

 

Beata Leichtová: Majstri židovskej múdrosti a my (Victor Malka: Mistři židovské
  moudrosti, P. Salner, M. Kvasnica: Chatam Sofer Memoriál, Kol. autorov: Židia v Bratislave)

 

Peter Salner: (Ne)otrasiteľnosť židovskej viery (Arnošt Lustig: Interview II., K. Hvížďala,
  K. Efraim: 7. slov. Rozhovory s Karlem Hvížďalou, Karel Hvížďala: Červená kráva,
  Dana Emingerová: Dva životy. Hovory s Viktorem Fischlem)

 

Hanuš Nykl: Případ Berďajev aneb fenomén ruské filosofie (Nikolaj Berďajev: Pramene
  a zmysel ruského komunizmu, Filosofie nerovnosti, Úvaha o osudu Ruska a Evropy)

 

Alexander Kövér: Tanec s kavkami (Konrad Lorenz: Zhováral sa s dobytkom, vtákmi
  a rybami, Vyšli sme so psom na psí tridsiatok? Osm smrtelných hříchů)

 

Lýdia Kokavcová: O nás a „tých druhých“ (Jiří Přibáň: Jací můžeme být?, Tahar Ben Jelloun:
  Tati, co je to rasizmus?, Cem Őzdemir: (K)eine Frage der Kultur)

 

Andrea Šalingová: Dve farby jedného sveta (Jana Juráňová, Jana Cviková: Ružový a modrý
  svet, Pierre Bourdieu: Nadvláda mužů)

 

Ľubica Kepštová: Malý čitateľ, veľká téma (P. Glocko_ Tri vety pre ospedalské siroty,
  Ján Milčák: Zuzanka a pán Odilo, Ján Uličiansky: Podivuhodné príbehy siedmich morí,
  Ľubomír Feldek: Veľká kniha slovenských rozprávok, Jaroslava Blažková: Traja nebojsovia
  a duch Miguel)

 

Elena Akácsová: Ako stratiť tuk a nestratiť pri tom rozum (Edita Sipeky: Moje báječné
  ženy, Vysoká škola chudnutia, Jürgen: Prožvýkej se do zdraví!, Lenka Kořínková: Dieta? Já vím!)

 

Erika Kvapilová: Ako zmeniť svet (Pavel Barša, Ondřej Císař: Levice v postrevoluční době)

 

Miloslava Kodoňová: V čo verí ten, čo neverí? (Umberto Eco: Päť úvah o morálke)

 

Milan Zemko: Intelektuál ako fenomén doby a národa (Ján Bakoš: Intelektuál & pamiatka)

 

Imrich Sklenka: Človek a náboženstvo (Jan Sokol: Člověk a náboženství)

 

Celoživotní sprievodcovia Eugena Gindla