Obsah aktuálneho čísla:

 

Ľubomír Tomáška: Tretia kultúra

 

Rozhovor s Fedorom Gálom

 

Zuzana Kusá: Sociálny štát ako kolektívny portrét
 
(Gabriela Munková a kol.:Sociální politika v evropských zemích, Brigita Schmögnerová: Sociálny
  model Európskej únie: dnes a zajtra, Alberto Alesina a Edward Glaeser Fighting Poverty in the
  US and Europe: A World of Difference, Ronald Inglehart: Human Beliefs and Values, W. Arts,
  J. Hagenaars, L. Halman: The Cultural Diversity od European Unity, Zdeněk Konopásek: Estetika
  sociálního státu)

 

Oľga Gyárfášová: Zmena a kontinuita v príbehoch každodennosti
  (Haldis Haukanes: Velká dramata - obyčejné životy, Csaba Szaló, Igor Nosál:Mozaika
  v re-konstrukci)
 

Monika Vrzgulová: Recept na historickú anamnézu?
  (Holokaust na Slovensku I., II., III, IV, V.)

 

Elena Kriglerová a Jana Rybová: Taký obyčajný rasizmus
  (Petr Bakalář: Psychologie Romů, Tabu v sociálních vědách)

 

Monika Mikušová: Rozmýšľanie o fotografii
  (Josef Moucha: Zážitek arény, Jaroslav Anděl: Česká fotografie 1840-1950,
  Karol Kállay: Netrpezlivosť, Vilém Flusser: Komunikológia)

 

Martin Mašek: Architektúra v komiksovom prevedení symbolov
  (Projekty rodinných domov Jar, Jeseň 2004, Umberto Eco: Skeptikové a těšitelé)

 

Anna Grusková: Nóbl objav Elfriede Jelinek
  (Elfriede Jelinek:Milenky, Časopis Aspekt – D(r)ámy, Elfriede Jelinek: Klára S. Nemoc
  aneb Moderní ženy. On není jako on)

 

Soňa B. Karvayová: Záhrady rajské, aj pozemské
  (Lance Hattatt: Malé záhrady, John Brookes: Nová záhrada, Louise Riotteová: Mrkva ľúbi
  paradajky, John Brookes: Veľká kniha malých záhrad)
 

Marína Gálisová: Umierame?
  (Patrick J. Buchanan: Smrt Západu)

 

Vladimír Palko: Intelektuál v krajine bez sna
  (Peter Zajac: Krajina bez sna)

 

Juraj Mojžiš: Smútok z krásnych rokov
  (Jean-Claude Carričre: Léta utopie)

 

Ján Čarnogurský: Veľké osudy vo veľkých dejinách
  (Rudolf Dobiáš: Triedni nepriatelia)

 

Ivan Žucha: „Asociovanie“ o snoch
  (Hans Dieckmann: Sny jako řeč duše)

 

Ján Vasičák: Pozor na Talianov!
  (Kevin Lynch: Obraz města)

 

Tatiana Jajcayová: Krehké ekvilibrium
  (Sylvia Nasar: Čistá duše)

 

Dana Kršáková: Paródia na tri spôsoby
  (Stanislav Rakús: Nenapísaný román)

 

Celoživotní sprievodcovia Adely Gáborovej