Obsah aktuálneho čísla:
 

Hanuš Nykl: Tři cesty k syntéze v ruské náboženské filosofii (S. Bulgakov: Nevěsta Beránkova, P. Florenskij: Sloup a opora pravdy, Ikonostas, V. Solovjov: Krize západní filosofie, Filosofické základy komplexního poznání)

 

Rozhovor s Petrom Chalupom

 

Miloslava Kodoňová: Apokalyptici a tešitelia (John B. Thompson: Média a modernita, Zygmunt Bauman: Modernosť a holocaust. Umberto Eco: Skeptikové a těšitelé, Média a realita)

 

Peter Michalovič: Pavarotti akademických kruhov (Gary P Radford: Eco, Umberto Eco: Meze interpretace, Meno ruže)

 

Peter Sýkora: Evolučná psychológia – viac než len psychológia (Lance Workman a Will Reader: Evolutionary Psychology: An Introduction, Dean Hammer a Peter Copeland: Geny a osobnost, Dylan Evans a Oscar Zarate: Evoluční psychologie)

 

Ľubomír Tomáška: Prečo máme radi Diamonda? (Jared Diamond: Třetí šimpanz, Prečo máme radi sex?, Osudy lidských společností: Střelné zbraně, choroboplodné zárodky a ocel v historii)

 

Imrich Ruisel: Múdrosť naša každodenná (Róbert J. Sternberg: Prečo robia múdri ľudia hlúposti?, R. E.W. Heaton: Školská tradícia Starého zákona, W.S. Brown: Chápajúca múdrosť)

 

Ivan Žucha: Rôzne o podobnom (F. Perls, R. F. Hefferline, P. Goodman: Gestalt terapie. Vzrušení lidské osobnosti a její rúst, Robert D. Nye: Tri psychológie, Marie Vágnerová: Psychopatologie pro pomáhající profese)

 

Sylvia Porubänová: Nádej v beznádeji (Herbert Krieger: Migration trends in an enlarged Europe, Zoë Jennyová: Rýchly život, Nafi Nassim: Z Kábulu do Marseille)

 

Elena Akácsová: Stručný prehľad cvičebných knižných hitov (Kol. autorov: Cvičenie a meditácia. Pilates – Joga – Meditácia, Johanna Paunggerová a Thomas Poppe: Cvičme v rytme Luny, Benita Cantieniová: Cantienica)

 

Imrich Sklenka: Leibnizova Theodicea (Gottfried Wilhelm Leibniz: Theodicea)

 

Marek Mocker: „Vzývaný“ v premenách Európy (Tomáš Halík: Vzýván i nevzýván)

 

Ján Langoš: Cesta k slobode (Stanislav Balík a Michal Kubát: Teorie a praxe totalitních a autoritativních režimů)

 

Vladimír Petrík: Česká kresťansky orientovaná literatúra (Jaroslav Med: Spisovatelé ve stínu)

 

Milan Zemko: Prevratné časy mesta pri Dunaji (Jozef Hanák: Obsadenie Bratislavy 1918 – 1920)

 

Jela Krajčovičová: Pero v mláčke krvi omočené (Gudrun Schuryová: Miazga života, kultúrne dejiny krvi)

 

Anna Grusková: Dramatické dejiny identity (Erika Fischer-Lichte: Dejiny drámy)

 

Juraj Mojžíš: Baron, regent a patafyzik (Alfred Jarry: Skutky a názory doktora Faustrolla, patafyzika)

 

Celoživotní sprievodcovia Viliama Klimáčka