Obsah čísla: 2/2005 
 

Erich Mistrík: O zmysle reflexie (Kol. autorov: Filozofia ako problém?, A. de Saint–Exupéry: Nočný let? Citadela, Saul Bellow: Herzog)

 

Rozhovor s Albertom Marenčinom ml.

 

Fedor Gál: Budovanie slobody (Fareed Zakaria: Budoucnost svobody, Francis Fukuyama: Budování státu podle Fukuyamy)

 

Ľubica Harbuľová: Sondy do ruskej histórie (Richard Pipes: Rusko za starého režimu, Martin Malia: Sovětská tragédie, Brian Crozier: Vzestup a pád sovětské říše, Orlando Figes: Natašin tanec)

 

Jozef Masarik: Čo sa deje vo veľkom (svete)...? (J. Horský, J. Novotný, M. Štefaník: Úvod do fyzikální kosmologie, Wallece S. Broecker: How to build a habitable planet)

 

Martin Takáč: Otázniky nad mémami (Jiří Nosek (ed.):Memy ve vědě a filosofii, Richard Dawkins: Sobecký gen, Susan Blackmoreová: Teorie memů)

 

Zuzana Ferusová: Dve podoby ženského rukopisu (Dorota Masłowska: Sneh a krv, Olga Tokarczuk: Hra na mnohých bubienkoch, Dom vo dne, dom v noci)

 

Václav Burian: Konečně normální doba? (Andrzej Stasiuk: Dukla, Jak jsem se stal spisovatelem, Jadąc do Babadag, Haličské povídky, Biały kruk)

 

Ján Rybár: Piaget a Vygotskij – anticipátori kognitívnej vedy (Lev Semjonovič Vygotskij: Psychologie myšlení a řeči, Thomas R. Shultz: Computational Developmental Psychology, Jean Piaget, Bärbel Inhelder: Psychológia dieťaťa, A. Tryphon, J. Vončche (Eds.): Piaget – Vygotsky)

 

Zuzana V. Očenášová: Reč tela (Tracey Coxová: Superflirt, Jozef Mistrík: Pohyb ako reč)

 

Imrich Sklenka: Eschatológia dnes? (Ratzinger Joseph: Eschatologie. Smrt a věčný život)

 

Zuzana Kusá: Spoločná adresa (Peter Winch: Idea sociální vědy a její vztah k filozofii)

 

Pavel Vilikovský: Útrapy z rozumu (Christophe Charle: Intelektuálové v Evropě 19. století)

 

Milan Zemko: Politika v čase národnej katastrofy (Jan Gebhart, Jan Kuklík: Druhá republika 1938 – 1939)

 

Mária Ferenčuhová: Žánre filmovovedeckého písania (Kol. autorov: Žánr ve filmu)

 

Juraj Mojžiš: Vyzúr sa a oddýchni si (Mária Pötz l- Malíková: Messerschmidt a záhada jeho charakterových hláv)

 

Dana Kršáková: Ženy osamelej vlčice (Uršuľa Kovalyk: Travesty šou)

 

Miriam Suchánková: Nepatrím k literátom (Tomáš Dérer: Nesmrteľnosť ilúzií)

 

Celoživotní sprievodcovia Rudolfa Zajaca