Obsah čísla: 4/2005 
 

Ladislav Kováč: Slovenská dilemissima

 

František Gyárfáš: Internet: Krásny nový svet medzi technokratickým optimizmom a existenciálnou panikou (Ch. Huitema: A Bůh stvořil Internet, Sh. Turkle: Life on the Screen. Identity in the Age of the Internet, H. L. Dreyfus: On the Internet. Thinking in Action, D. Weinberger: Small Pieces Loosely Joined: A Unified Theory of the Web), S. Lem: Tajemství čínského pokoje)

 

Milan Zemko: Nastolenie a fungovanie nášho komunistického režimu (Jan Pešek, Róbert Letz: Štruktúry moci na Slovensku 1948 – 1989)

 

Michal Šmigeľ: Vlastenci či teroristi? (Ján Mlynárik: Osud banderovců a tragédie řeckokatolické církve)

 

Miloslava Kodoňová: Rozjímanie o zázraku jazyka (Vilém Flusser: Jazyk a skutečnost,Ludwig Wittgenstein: Modrá a hnedá kniha, Steven Pinker: Slová a pravidlá. Zložky jazyka)

 

Adela Kvasničková: Denníková hygiena (Alexander Hirner: Denníky sociológov I. 1953 – 1955)

 

Juraj Potančok: 82. kilometer v premenách odklínania (Martin Bútora: Odklínanie)

 

Mariana Szapuová: O deravom potrubí a sklenenom strope (M. Blagojevič, H. Havelková, N. Sretenova, D. Velichová (ed.): Waste of talents: turning private struggles into a public issue. Women and Science in the Enwise countries, T. Sedová a kol.: Ženy a veda v SAV, C. Ramazanoğlu, J. Holland: Feminist Methodology. Challenges and Choices)

 

Martina Nemethová: Muž v sukniach (Alena Křížková, Karel Pavlica: Management genderových vztahů)

 

Zuzana Vasičáková Očenášová: V bráne a pod bránou (Barbora Osvaldová: České médiá a feminizmus)

 

Sylvia Porubänová, Daniel Gerbery: Spravodlivosť pre všetkých? (N. Fraserová, A. Honeth: Přerozdělování nebo uznání?, E. Badinterová: Tudy cesta nevede (slabé ženy, nebezpeční muži a jiné omyly radikálního feminizmu, M. Mareš, L. Kopeček, P. Pečínka, V. Stýskalíková: Etnické menšiny a česká politika. Analýzy stranických přístupů k etnické a imigrační politice po roce 1989)

 

Štefan Šlachta: Slovenská česká architektúra (Jaroslav Anděl: Nová vize)

 

Vladimír Zvara: Schopenhauer ako opera (Bryan Magee:Wagner a filosofie)

 

Martin Vančo: Rukoväť zberateľa (Klára Brunovská(ed.): Albín Brunovský. Kompletné grafické dielo 1960 – 1997)

 

Vladimír Petrík: Nie je gýč ako gýč (Pavel Vilikovský: Čarovný papagáj  ainé gýče)

 

Peter Salner: Radosť alebo ešte väčšia radosť? (Leo Rosten: Jidiš pro ještě větší radost)

 

Ján Šalgovič: Dve strany tej istej slovenskej emigrantskej mince (Michal Želiar: Každý pošiel svojou stranou, Jozef Špetko: Človek v sieťach)

 

Michal Ač: Čekání na Alzheimera (Gordon R. Tailor: Biologická časovaná bomba, Ivan Hulín: Úvod do vedeckého bádania 2 John Brockman (ed.): Příštích padesát let)

 

Jiří Pospíchal: Život ako vyvíjajúca sa sieť vzťahov (Fritjof Capra: Tkáň života. Nová syntéza mysli a hmoty)

 

Polemika : Vladimír Kvasnička: Múdrosť ako problém ešte raz z pohľadu umelej inteligencie a kognitívnej vedy

 

Celoživotní sprievodcovia Ivana Hulína