Obsah čísla: 5/2005 
 

Sylvia Porubänová: Umenie žiť ako protiklad životnej lži

 

Rozhovor s Kolomanom Kertésom Bagalom

 

Imrich Sklenka: Autorita v náboženstve či autorita náboženstva? (Petr Fiala, Jiří Hanuš, Jan Vybíral: Autorita v abrahamských náboženstvích, Eugen Biser: Der obdachlose Gott, Dietrich Bonhoeffer: Na cestě k svobodě)

 

Marek Mocker: Súčasná zbožnosť – mŕtva veličina? (Zdeněk R. Nešpor (ed.): Jaká víra?, David Lyon: Ježíš v Disneylandu, Vladimír Krivý: Kolektívne identity na súčasnom Slovensku)

 

Jiří Kabele: Symbióza socialismu a demokracie (Joseph A.Schumpeter: Kapitalismus, socialismus a demokracie)

 

David Kostlán: Hledání politické identity (Kol. autorov: Bludné cesty sociální demokracie)

 

Zuzana Kusá: Sociológia ako prebúdzanie obraznosti (Zygmunt Bauman: Europe: An Unfinished Adventure, Zygmunt Bauman: Individualizovaná společnost, Zygmunt Bauman a Tim May: Myslet sociologicky . Netradiční uvedení do sociologie, Zygmunt Bauman: Globalizácia)

 

Gabriela Kiliánová: Cintorín – pamäť pre živých (Viera Obuchová: Ondrejský cintorín)

 

Gabriel Pirický: Európska identita a moslimský svet (Franco Cardini: Evropa a islám, Eduard Gombár: Kmeny a klany v arabské politice)

 

Dezider Kamhal: Ak píšete logicko-filozofický traktát, píšte si denník (Ludwig Wittgenstein: Denníky 1914-1916)

 

Ján Vasičák: SPAM(ätí) architekta (Jan Sokol: Moje plány. Paměti architekta)

 

Miroslav Tížik: Dvojaký život Hannah Arendtovej (Elisabeth Young-Bruhelová: Hannah Arendtová. Z lásky k svetu. 1. diel., Elżbieta Ettingerová: Hannah Arendtová a Martin Heidegger)

 

Zuzana Gindl-Tatárová: Filozof digitálnych ilúzií (František Gyárfáš: Tichí spoločníci)

 

Mária Ferenčuhová: Egocentrické texty a ich občas excentrickí autori (Salvador Dalí: Géniov denník, Jean Renoir: Můj život a mé filmy, Luis Buńuel: Do posledného dychu)

 

Vladimír Šucha: Voda a Zem (T. Schwenk, W. Schwenk, M. Jacobi: Tři úvahy o podstatě vody)

 

Adela Žilková: Priblíženie dejín literatúry (Ladislav Čúzy a kol.: Panoráma slovenskej literatúry II.)

 

Celoživotní sprievodcovia Lydie Eckhardt