Vo vlastnej (päťkorunovej) veci

 

Sú veci, ktoré dosť dobre nemožno obísť len tak, mlčaním. Nemusia to byť hneď udalosti svetoborného významu, ktoré zásadným spôsobom vychyľujú kormidlo chodu dejín. Naopak, často sú to banality, ktoré si zasluhujú pozornosť napríklad „len“ kvôli obyčajnej elementárnej slušnosti. O jednej takej tu bude reč.
Držíte v ruke dvadsiate (pre potreby tohto príhovoru povedzme jubilejné) číslo K&S. Patrí sa poďakovať – vám, autorom a čitateľom. Za uplynulé obdobie sa nám podarilo získať texty autorov žijúcich na troch kontinentoch, autorov s rôznou odbornou i názorovou orientáciou, s rôznou dávkou životných skúseností. Na stránkach K&S sa stretli skúsení a známi autori s tými, pre ktorých prvý „časopisecký“ text uzrel svetlo sveta práve tu. Veríme, že sa nám (autorom, čitateľom a redakcii) takto spolu darí vytvárať časopis, ktorý ma čierno-bielu len grafiku. Všetko ostatné je v ňom pestré, ideologicky nepredpojaté, tak presne a jednoducho napísané, ako sa len dá, ale ani o chlp jednoduchšie. Poskytujeme priestor rôznym, často veľmi odlišným pohľadom, priestor priamej či nepriamej diskusii. Nemuseli sme popustiť zo zásad, ktoré sme si vytýčili pri zrode K&S – napríklad publikovať len pôvodné texty či dodržať maximálny rozsah textov neprevyšujúci jednu časopisovú stranu. To však neznamená, že sa forma a štýl našich textov postupne nemenia, neutriasajú do podoby, ktorá najviac vyhovuje ako autorom, tak i čitateľom. Tých, vrátane abonentov, možno nájsť doma i v zahraničí. A vďaka tomu, že texty z K&S preberajú viaceré printové i elektronické médiá, sa dosah a vplyv u nás publikovaných textov ešte zväčšuje.
K&S je nekomerčný projekt. Snažíme sa ho vydávať tak lacno, ako sa len dá (no opäť, ani o chlp lacnejšie), no i tak jeho existencia nie je možná bez sponzorov. Patrí sa im tiež poďakovať. Nielen tým, ktorí sú uvedení v tiráži. Aj všetkým autorom a spolupracovníkom, vďaka ktorým K&S pravidelne vychádza aj vtedy, keď skromné honoráre (hoci nie našou vinou) dlho neprichádzajú. Principiálnym sponzorom K&S je Ministerstvo kultúry SR, presnejšie jeho grantový systém na podporu neštátnej kultúry. Vďaka nemu sme mohli vychádzať, i keď sa nám nemôže ani snívať o podpore, akú dostávajú „štátne“ projekty, časopisecké nevynímajúc. A „vďaka“ nemu sme nakoniec vždy, i keď s meškaním, dostáli všetkým záväzkom a podlžnostiam.
Je koniec apríla a my sme vo veci finančnej podpory len o kúsok ďalej ako pred rokom. Vďaka elektronickej registrácii žiadostí o granty vieme, že ešte bývalý minister kultúry František Tóth odsúhlasil podporu pre K&S na tento rok, i keď (podľa informácií na internetovej stránke ministerstva kultúry) vo výške výrazne nižšej ako vlani. Kedy peniaze i získame, to je v čase, keď vychádza štvrté tohtoročné číslo, zatiaľ vo hviezdach. Pôvodne boli naše nádeje opačné, väčšie – dúfali sme, že budeme môcť rozšíriť textovú i obrazovú časť – ľúto nám je, že pre veľa kvalitných textov i prác výtvarníkov už neostáva priestor. Miesto toho, sme, žiaľ, nútení v rámci záchranných opatrení urobiť niečo úplne iné. Zdražieť. No aby záver tohto úvodníka nevyznel tak negatívne, zakončíme ho jednoznačne pozitívnou správou. Odteraz budú mať predplatitelia každé číslo K&S o päť korún lacnejšie, než tí, čo si ho kupujú v novinových stánkoch či kníhkupectvách.
 

 

 

Obsah čísla: 4/2006 
 

Dagmar Košťálová: Matkin a ja

 

Daniela Ostatníková: Skrytý pôvab kondiciogramov (Doreen Kimura: Sex and Cognition)

 

Rozhovor s Angelou a Petrom Repkovcami

 

Miloslava Kodoňová: Puding profesora Scrutona (Roger Scruton: Krátké dějiny novověké filosofie; Průvodce inteligentního člověka po moderní kultuře; Smysl konservatismu; Slovník politického myšlení)

 

Milan Zemko: Viedenská arbitráž v reťazi slovensko-maďarského účtovania (Ladislav Deák: Viedenská abitráž. Dokumenty I., II., III.)

 

Tünde Lengyelová: Lesk luxemburských kráľov a korózia kráľovnej (Lenka Bobková – Mlada Holá (eds.): Lesk královského majestátu ve středověku, Daniela Dvořáková: Rytier a jeho kráľ. Stibor zo Stiboríc a Žigmund Luxemburský, Alfred Thomas: Čechy královny Anny. Česká literatura a společnost v letech 1310-1420)

 

Dušan Buran: Luxemburgovci

 

Svetlana Žuchová: O cudzích situáciách, japonských deťoch a strachu z toho, že nie je Boh (Jozef Hašto: Vzťahová väzba, ku koreňom lásky a úzkosti, Thomas Slunecko: Von der Konstruktion zur dynamischen Konstitution. Beobachtungen auf der eigenen Spur)

 

Libuša Vajdová: Eliade, Cioran, Ionesco... Ako ich poznáme? (Mihail Sebastian: Deník 1935 – 1944)

 

Pavel Vilikovský: Vchodom pre služobníkov (umenia) (Václav Macek (ed.): Bratislava zadným vchodom 1918 – 2005)

 

Marta Stachová: Keď, tak trikrát (O realite, interpretácii a fikcii) (Jana Hojstričová: Každý deň (Every Day), Jindřich Štreit a Rudolf Fila: Kalendár Rudolfa Filu na každý deň, Judita Csáderová: Prelínanie)

 

Peter Michalovič: Uchopiteľnosť fotografie (Aurel Hrabušický, Jana Geržová, Alena Vrbanová: 3 eseje (o fotografiách Ľuba Stacha), Miro Švolík: Cesta do středu/The Way to the Centre)

 

Peter Prešnajder: Čísla, ktoré určujú (náš) svet (John D. Barrow: Konstanty přírody)