Obsah čísla: 5/2006 
 

Štefan Šrobár: Kresťanstvo v pluralistickej spoločnosti (Hans Waldenfels: Fenomén křesťanství, Medard Kehl: Kam kráčí církev?, Tomáš Halík: Vzýván i nevzýván)

 

Viktor Krupa: Dotyky s Polynéziou (Vladimír Ustohal: Češi na Tahiti a Markézách, Vladimír Ustohal: Tahitská odysea : příběh české rodiny v Polynésii)

 

Ladislav Hohoš: Fiktívne stretnutie dvoch osvietencov (John Stuart Mill: Logika liberalizmu, Milan Valach: Marxova filozofie dějin)

 

Oľga Gyárfášová: Kuchárka volebných stratégov (Andrzej W. Jabloński a kol. : Politický marketing – úvod do teórie a praxe)

 

Peter Salner: Krutosť záznamu (Jicchak Arad: Belzec, Sobibor, Treblinka. Vyhlazovaci tábory akce Reinhard)

 

Peter Salner: Meno nie je len formalita (Ruth Bondyová: Rodinné dědictví. Jména Židů v Čechách a na Moravě)

 

Monika Vrzgulová: K identite cez pamäť a späť (Gabriela Kiliánová: Identita a pamäť. Devín/Theben/Devény ako pamätné miesto, Eva Krekovičová: Mentálne obrazy, stereotypy a mýty vo folklóre a v politike, Peter Salner: Cesty k identite)

 

Miroslav Tatarko: Tehličky stavby sveta (Paul Strathern: Mendělejevův sen – Putování po stopách prvků)

 

Ľubomír Tomáška: Kniha ako motivačný nástroj (Bill Bryson: Stručná historie téměř všeho)

 

Milan Thurzo: Gouldove dinosaury (Jay Gould: Dinosauři v kupce sena)

 

Ivan Žucha: Ľudské veci (Ján Praško, Jana Vyskočilová, Jana Prašková: Úzkost a obavy, Ladislav Timuľák: Základy vedení psychoterapeutického rozhovoru, Imrich Ruisel: Múdrosť v zrkadle vekov)

 

Marta Stachová: O radosti (Viliam Klimáček a Dezider Tóth: Noho k nohe, Viliam Klimáček a Dezider Tóth: Nemá kniha)

 

Aňa Ostrihoňová: Cirkus zo slov Aglaje Vetaranyi (Aglaja Veteranyi: Prečo sa dieťa varí v kaši; Polica posledných vydýchnutí; Vom geräumten Meer, den gemieteten Socken und Frau Butter)

 

Sylvia Porubänová: XX versus XY (Elisabeth Badinterová: XY O mužské identitě, Eduard Bakalář, Olga Nytrová, Václav Strachota: O čem sní muži aneb Jak to vidí otcové)

 

Martin Fotta: Hlasy nepočúvaných (Jana Kramářová a kol.: (Ne)bolí)