Obsah čísla: 6/2006posledná strana prvá strana
 

Soňa Kovačevičová: Lesk a bieda vlastivedných monografií

 

Barbora Černušáková a Michal Polák: Premárnená hojnosť, trpká „spokojnosť“ (John Kenneth Galbraith: The Affluent Society, John Kenneth Galbraith: The Culture of Contentment)

 

Barbora Černušáková: Emaily medzi zákopmi (Fedor Gál, Eugen Gindl: Two up)

 

Darina Malová: Politické režimy a strany: dve strany jednej mince. Ale ktorej? (Ľubomír Kopeček: Demokracie, diktatury a politické stranictví na Slovensku)

 

Michal Šmigeľ: Dejiny nenávisti (Norman M. Naimark: Plamene nenávisti)

 

Katarína Hradská: Fundamentalizmus na tenkom ľade (Israel Shahak: História a náboženstvo židov)

 

Hilda Hrabovecká a Monika Vrzgulová: Miesta plné bolesti (Goira Amir: Prešov. Osud jednej židovskej obce, jednej z mnohých)

 

Jarmila Drozdíková: Od náboženstva k štátu a späť (Anna Rácová (ed.): Štát a náboženstvo v Ázii a v Afrike, Martin Slobodník, Attila Kovács (eds.): Politická moc versus náboženská autorita v Ázii)

 

Fedor Čiampor, st.: Skutočná hrozba, alebo mediálna globalizácia strachu? (Carl Zimmer: Vládce parazit, Gina Kolata: Flu)

 

Fero Guldan: Občasník karikaturistu (Ján Valter: Valternatívy 3)

 

Svetlana Žuchová: Také neviditeľné, až to bije do očí (Johannes Gelich: Chlor, Anna Freud: Já a obranné mechanizmy)

 

Ivan Žucha: Demencia - osud. Ako ho niesť? (V. Pidrman, E. Kolibáš: Změny jednání seniorů, H. Buijssen: Demence)

 

Dana Kršáková: Vypchatá Wewerka (Boris Filan: Wewerka)

 

Celoživotní sprievodcovia Dušana Hanáka