Našim cieľom je nielen systematicky reflektovať knižnú produkciu v širšom kultúrno-spoločenskom i časovom kontexte, ale svojim záberom a zameraním zaujať čo najširší okruh čitateľov, čo je v neposlednom rade aj ambíciou každého vydavateľa.

 

Ako službu vydavateľom, ale i čitateľom, chceme preto v časopise uverejňovať aj stručné  oznamy, reklamné bannery o vydavateľských novinkách. Časopis bude vychádzať v novinovom formáte. V prípade, že máte záujem touto formou spropagovať vaše knižné publikácie, zašlite nám potrebné údaje (obrázok, anotácia) vždy najneskôr do 15. dňa v mesiaci (na adresu kas@fan.sk). 

 

 

Príklady reklamných bannerov:
 

3,5 x 37,2 cm

3 000,- Sk*

 

7 x 37,2 cm

5 000,- Sk*

 

28 x 19 cm
(˝ strany)

20 000,- Sk*

 

28 x 37,2 cm
(celá strana)

30 000,- Sk*

* ceny sú uvedené bez 19% DPH