K&S
Mesačník Knihy a Spoločnosť

kas@fan.sk

www.knihyaspolocnost.sk

Stará vinárska 3
811 04 Bratislava
1
Tel. +421/2/5441 5036
Fax. +421/2/5463 0089


Martina Nemethová

Mob.
: +421/905/742 022

Damas Gruska
Mob.
: +421/908/869 388


Redakčný kruh: Egon Gál, Tatiana Jajcayová, Dana Kršáková, Zuzana Kusá,
Imrich Sklenka, Ľubomír Tomáška, Milan Zemko